Clinical Immunology

ScienceDirect RSS
 1. Publication date: August 2022

  Source: Clinical Immunology, Volume 241

  Author(s): Mathilde Marlas, Chloé Bost, Guillaume Dorcet, Adrien Delourme, Damien Biotti, Jonathan Ciron, Yves Renaudineau, Bénédicte Puissant-Lubrano

 2. Publication date: August 2022

  Source: Clinical Immunology, Volume 241

  Author(s): Yuan Wang, Xiao Huan, Kexin Jiao, Qilong Jiang, Li-Ying Goh, Jianquan Shi, Zhiguo Lv, Jianying Xi, Jie Song, Chong Yan, Jie Lin, Wenhua Zhu, Xinfang Zhu, Zhirui Zhou, Rong Xia, Sushan Luo, Chongbo Zhao, the Pan-Yangtze River Delta Alliance for Neuromuscular Disorders (PYDAN)

 3. Publication date: August 2022

  Source: Clinical Immunology, Volume 241

  Author(s): Wenqian Zhang, Hongjun Zhao, Pei Du, Haobo Cui, Shuang Lu, Zhongyuan Xiang, Qianjin Lu, Sujie Jia, Ming Zhao

 4. Publication date: August 2022

  Source: Clinical Immunology, Volume 241

  Author(s): Yue Xi, Wei Wang, Hua Wang, Xiaolin Wang, Jie Zhang, Jing Zhao, Guixiang Wang, Jingang Gui, Xin Ni

 5. Publication date: August 2022

  Source: Clinical Immunology, Volume 241

  Author(s): Breanna DiAndreth, Agnes E. Hamburger, Han Xu, Alexander Kamb

 6. Publication date: July 2022

  Source: Clinical Immunology, Volume 240

  Author(s): Shiyao Tan, Xiaojie Feng, Zhangluxi Liu, Qingfeng Wang, Qingyan Jiang, Xingsheng Ye, Hongxi Li, Guannan Su, Chunjiang Zhou, Yao Wang, Peizeng Yang

 7. Publication date: July 2022

  Source: Clinical Immunology, Volume 240

  Author(s): Jie Cui, Yongsheng Chen, Yangpeng Ou, Genglong Liu, Qingquan Wen, Weiyu Zhu, Longfei Liang, Zhen Chen, Hong Yang, Liping Wang, Minghui Wei

 8. Publication date: July 2022

  Source: Clinical Immunology, Volume 240

  Author(s): Shi Su, Xanthi-Lida Katopodi, Yered H. Pita-Juarez, Emanual Maverakis, Ioannis S. Vlachos, Iannis E. Adamopoulos

 9. Publication date: July 2022

  Source: Clinical Immunology, Volume 240

  Author(s): Judith Kelsen, Noor Dawany, Maire Conrad, Trusha Patel, Marcella Devoto, Kelly Maurer, Kathleen E. Sullivan

 10. Publication date: July 2022

  Source: Clinical Immunology, Volume 240

  Author(s): Andrea Vecchione, Rachel Madley, Nichole Danzl, Chiara Borsotti, Mohsen Khosravi Marharlooei, Hao-Wei Li, Grace Nauman, Xiaolan Ding, Siu-Hong Ho, Georgia Fousteri, Megan Sykes

 11. Publication date: July 2022

  Source: Clinical Immunology, Volume 240

  Author(s): N. Gavrilova, E. Kamaeva, M. Ignatova, V. Ryabkova, M. Lukashenko, L. Soprun, L.P. Churilov, Y. Shoenfeld

 12. Publication date: July 2022

  Source: Clinical Immunology, Volume 240

  Author(s):

 13. Publication date: Available online 25 June 2022

  Source: Clinical Immunology

  Author(s): Yage Ma, Shenglan Zhao, Xi Zhang, Jingjuan Yang, Jiashun Gong

 14. Publication date: Available online 25 June 2022

  Source: Clinical Immunology

  Author(s): Mirko Scordio, Federica Frasca, Letizia Santinelli, Leonardo Sorrentino, Alessandra Pierangeli, Ombretta Turriziani, Claudio M. Mastroianni, Guido Antonelli, Raphael P. Viscidi, Gabriella d'Ettorre, Carolina Scagnolari

 15. Publication date: Available online 22 June 2022

  Source: Clinical Immunology

  Author(s): Salem Al-Tamemi, Zaid Alhinai, Najwa Al-Rahbi, Raghad Al-Abdawani, Laila Al-Yazidi, Jalila Al-Shekaili, Mahmood Al-Kindi, Almundher Al-Maawali

 16. Publication date: Available online 1 May 2021

  Source: Clinical Immunology

  Author(s): Elisabet Poyatos, Francisco Morandeira, Joan Climent, Virginia Mas, José Castellote, Jordi Bas

Offres d'emploi

Biologiste Laboratoire indépendant - Secteur Rouen

- Région: Normandie

- Date de début souhaité: Dés que possible


EFS biologiste qualification biologique des dons

- Région: Auvergne Rhône Alpes

- Date de début souhaité: dès que possible


Connectez-vous à votre compte