The Lancet Haematology

ScienceDirect RSS
 1. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Christine M Campbell, Daniel R Owen, Amanallah Montazeripouragha, Iain McCormick, David C Fajgenbaum, Luke Y C Chen

 2. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Nicholas J Short, Hagop Kantarjian

 3. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Michael J Hochman, Amy E DeZern

 4. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Lachlan F Miles, Vanessa Pac Soo, Sabine Braat, Jordan Bade-Boon, Stephane Heritier, Andrew A Klein, Paul S Myles, Toby Richards, Joel Symons, Kate L Burbury, David A Story

 5. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Feng Xue, Huiyuan Li, Xia Wu, Wei Liu, Feixu Zhang, Dingyue Tang, Yunfei Chen, Wentian Wang, Ying Chi, Jing Zheng, Zengmin Du, Wei Jiang, Chen Zhong, Jun Wei, Ping Zhu, Rongfeng Fu, Xiaofan Liu, Lingling Chen, Xiaolei Pei, Junjiang Sun

 6. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Yuqin Song, Yanyan Liu, Zhi-Ming Li, Lanfang Li, Hang Su, Zhengming Jin, Xuelan Zuo, Jianyuan Wu, Hui Zhou, Kunyan Li, Chuan He, Jianfeng Zhou, Junyuan Qi, Siguo Hao, Zhen Cai, Yijing Li, Weiwei Wang, Xiaojing Zhang, Jianjun Zou, Jun Zhu

 7. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Francesco Passamonti, Francesca Palandri, Guray Saydam, Jeannie Callum, Timothy Devos, Paola Guglielmelli, Alessandro M Vannucchi, Evren Zor, Mike Zuurman, Geralyn Gilotti, Yifan Zhang, Martin Griesshammer

 8. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Veli Bakalov

 9. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s):

 10. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Kwok Ying Chan, Harinder Singh Harry Gill, Desmond Y H Yap

 11. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Jannik Stemler, Nicole Skoetz, Oliver A Cornely

 12. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Meng Lv, Xufei Luo, Tong Chen, Yaolong Chen

 13. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Bingwen Eugene Fan, Emmanuel J Favaloro

 14. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Bradley Ashley G Ong, Aubrey Melody R Rocimo, Josephine Anne C Lucero

 15. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Suma Choorapoikayil, Patrick Meybohm

 16. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Lindsey A George

 17. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Yun Kyoung Ryu, Jennifer E Amengual

 18. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): Sangeetha Venugopal, John Mascarenhas

 19. Publication date: July 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 7

  Author(s): The Lancet Haematology

 20. Publication date: Available online 28 June 2022

  Source: The Lancet Haematology

  Author(s): R Scott Stephens

 21. Publication date: Available online 28 June 2022

  Source: The Lancet Haematology

  Author(s): Abby Douglas, Karin Thursky, Timothy Spelman, Jeff Szer, Ashish Bajel, Simon Harrison, Shio Yen Tio, Olivia Bupha-Intr, Michelle Tew, Leon Worth, Benjamin Teh, Lynette Chee, Ashley Ng, Dennis Carney, Amit Khot, Gabrielle Haeusler, Michelle Yong, Jason Trubiano, Sharon Chen, Rodney Hicks

 22. Publication date: Available online 20 June 2022

  Source: The Lancet Haematology

  Author(s): Owen Stretton

 23. Publication date: Available online 9 June 2022

  Source: The Lancet Haematology

  Author(s): Benjamin W Teh

 24. Publication date: Available online 9 June 2022

  Source: The Lancet Haematology

  Author(s): Nick A de Jonge, Jonne J Sikkens, Sonja Zweegman, Aart Beeker, Paula Ypma, Alexandra H Herbers, Wies Vasmel, Arne de Kreuk, Juleon L L M Coenen, Birgit Lissenberg-Witte, Mark H H Kramer, Michiel A van Agtmael, Jeroen J W M Janssen

 25. Publication date: June 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 6

  Author(s): Tobias M Benoit, Max J Rieger, Sebastian M Stolz

 26. Publication date: June 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 6

  Author(s): Hanny Al-Samkari, Alison W Loren, Alfred I Lee

 27. Publication date: June 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 6

  Author(s): Maja V Maraldo, Mario Levis, Alessandro Andreis, Saro Armenian, James Bates, Jessica Brady, Alessandra Ghigo, Alexander R Lyon, Charlotte Manisty, Umberto Ricardi, Marianne C Aznar, Andrea Riccardo Filippi

 28. Publication date: June 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 6

  Author(s): Naveen Pemmaraju, Jacqueline S Garcia, Jalaja Potluri, Jason G Harb, Yan Sun, Paul Jung, Qin Q Qin, Srinivas K Tantravahi, Srdan Verstovsek, Claire Harrison

 29. Publication date: June 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 6

  Author(s): Pablo L Ortiz-Romero, Lidia Maroñas Jiménez, Cristina Muniesa, Teresa Estrach, Octavio Servitje, Ricardo Fernández-de-Misa, Fernando Gallardo, Onofre Sanmartín, Erica Riveiro-Falkenbach, Nuria García-Díaz, Rosa Vega, David Lora, Concepción Postigo, Blanca Jiménez, Margarita Sánchez-Beato, José Pedro Vaqué, José Luis Rodríguez Peralto, Agustín Gómez de la Cámara, Javier de la Cruz, Miguel Ángel Piris Pinilla

 30. Publication date: June 2022

  Source: The Lancet Haematology, Volume 9, Issue 6

  Author(s): Huafeng Wang, Liping Mao, Min Yang, Pengxu Qian, Huan Lu, Hongyan Tong, Wanzhuo Xie, De Zhou, Xin Huang, Yungui Wang, Gaixiang Xu, Ying Lu, Juying Wei, Wenyuan Mai, Xiujin Ye, Haitao Meng, Yaojia Shen, Jian Huang, Wenjuan Yu, Jie Sun

Offres d'emploi

Biologiste Laboratoire indépendant - Secteur Rouen

- Région: Normandie

- Date de début souhaité: Dés que possible


EFS biologiste qualification biologique des dons

- Région: Auvergne Rhône Alpes

- Date de début souhaité: dès que possible


Connectez-vous à votre compte