Journal of Reproductive Immunology

ScienceDirect RSS
 1. Publication date: June 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 157

  Author(s): Huixia Yang, Anca Chelariu-Raicu, Dimitra Makri, Chaido Ori, Pedro Cristiano Pinto Ribeiro, Thomas Kolben, Christina Kuhn, Mirjana Kessler, Christian Schulz, Sven Mahner, Udo Jeschke, Viktoria von Schönfeldt

 2. Publication date: June 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 157

  Author(s): Manuel S. Vidal, Ramkumar Menon

 3. Publication date: June 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 157

  Author(s): Alison Maclean, Vanya Barzilova, Simran Patel, Faith Bates, Dharani K. Hapangama

 4. Publication date: June 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 157

  Author(s): Iryna Sudoma, Yana Goncharova, Borys Dons’koy, Dmytro Mykytenko

 5. Publication date: June 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 157

  Author(s): Alenka Višnić, Gordana Čanadi Jurešić, Robert Domitrović, Marko Klarić, Tina Sušanj Šepić, Dubravko Barišić

 6. Publication date: June 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 157

  Author(s): Yanxian Guo, Menghui Ma, Ziyu Liu, Linyan Lv, Xinyi Pan, Qianru Liu, Guihua Liu, Xing Yang

 7. Publication date: June 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 157

  Author(s): Yuekun Chen, Akiko Hasegawa, Haruka Honda, Yu Wakimoto, Hiroaki Shibahara

 8. Publication date: June 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 157

  Author(s): Qun Zhou, Xin Jin, Jiaxi Wang, Huifang Li, Lijuan Yang, Weibo Wu, Wenjun Chen

 9. Publication date: June 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 157

  Author(s): O.O. Obembe, A.A. Ojetola, T.G. Atere, T.A. Abayomi, B.J. Dare, D.H. Adeyemi, I.P. Oyeyipo

 10. Publication date: June 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 157

  Author(s): Hedia Zitouni, Vera Chayeb, Marwa Ben Ali Gannoun, Nozha Raguema, Sameh Bendhaher, Ines Zouari, Hassen Ben Abdennebi, Jean Guibourdenche, Touhami Mahjoub, Kamel Gaddour, Wassim Y. Almawi

 11. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Masahiko Kato, Yasuyuki Negishi, Yoshio Shima, Asako Watanabe, Rimpei Morita, Shunji Suzuki

 12. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Asane Iida, Yasuyuki Negishi, Hajime Ino, Yumi Horii, Yuki Kaito, Yoshio Shima, Shunji Suzuki, Rimpei Morita

 13. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Yasuyuki Negishi, Hajime Ino, Yumi Horii, Yoshio Shima, Masahiko Kato, Tomoko Ichikawa, Yuki Kaito, Shunji Suzuki, Rimpei Morita

 14. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Haoting Wang, Rie Iida-Norita, Haruhiko Miyata, Masahito Ikawa

 15. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Hsin-Yi Chang, Yonggang Lu, Masahito Ikawa

 16. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Yonggang Lu, Ippei Nagamori, Hisato Kobayashi, Kanako Kojima-Kita, Kenjiro Shirane, Hsin-Yi Chang, Toru Nishimura, Takayuki Koyano, Zhifeng Yu, Julio M. Castañeda, Makoto Matsuyama, Satomi Kuramochi-Miyagawa, Martin M. Matzuk, Masahito Ikawa

 17. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Ning Qu, Miyuki Kuramasu, Kenta Nagahori, Yuki Ogawa, Kaori Suyama, Shogo Hayashi, Masahiro Itoh

 18. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Nattapran Chompusri, Toshichika Kuroki, Kentaro Okamoto, Kazuhiro Noguchi, Taichi Sugawara, Kayoko Sonoda, Tomohiko Wakayama

 19. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Haruka Honda, Akiko Hasegawa, Yuekun Chen, Yu Wakimoto, Hiroaki Shibahara

 20. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Yasuhiko Ozaki, Shinobu Goto, Fumiko Ozawa, Hiroyuki Yoshihara, Tamao Kitaori, Yukihiro Umemoto, Mayumi Sugiura-Ogasawara

 21. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Lu Liu, GuoHua Zhu, MeiRong Du

 22. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Kazuhide Takada, Quang Duy Trinh, Shihoko Komine-Aizawa, Daisuke Tominaga, Noriko M Tsuji, Hideto Yamada, Satoshi Hayakawa

 23. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Kota Konishi, Mamiko Okamoto, Mitsutake Yano, Kaei Nasu

 24. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Zhong-Lian Li, Tomiko Yakura, Shinichi Kawata, Yuki Ogawa, Miyuki Kuramasu, Masahiro Itoh

 25. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Mihoko Yoshida, Atsushi Furuta, Kiyotaka Yamada, Akemi Yamaki, Ippei Yasuda, Kyoko Takemura, Tomoko Shima, Akitoshi Nakashima

 26. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Yosuke Ono, Osamu Yoshino, Masami Ito, Kota Tanaka, Yuri Tokura, Tatsuyuki Ogawa, Hikaru Tagaya, Maki Ogi, Youichi Shinozaki, Schuichi Koizumi, Syuji Hirata

 27. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Mariko Ikeda, Yasuyuki Negishi, Tatsunori Shiraishi, Go Ichikawa, Hanako Kaseki, Rimpei Moria, Shunji Suzuki

 28. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Syunya Noguchi, Shohei Tozawa, Takanobu Sakurai, Akihide Ohkuchi, Hironori Takahashi, Hiroyuki Fujiwara, Toshihiro Takizawa

 29. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Hajime Ino, Yumi Horii, Yasuyuki Negishi, Eri Koike, Richard A. Flavell, Shunji Suzuki, Rimpei Morita

 30. Publication date: March 2023

  Source: Journal of Reproductive Immunology, Volume 156

  Author(s): Risa Miyatake, Keiichi Kumasawa, Kei Inaba, Masako Kanda, Mari Ichinose, Masatake Toshimitsu, Takahiro Seyama, Takayuki Iriyama, Takeshi Nagamatsu, Hiroyasu Kidoya, Tomoyuki Fujii, Yutaka Osuga

Offres d'emploi

Poste d'AHU au laboratoire de Virologie du CHU de Bordeaux

- Région: Nouvelle Aquitaine

- Date de début souhaité: 1 novembre 2023


Biologiste Médical - H/F BIOMNIS Ivry sur Seine

- Région: Ile-de-France

- Date de début souhaité: dès que possible


Connectez-vous à votre compte